Бюстът представлява особен фокус на внимание в женското тяло. Корекциите на гърдите са разнообразни в зависимост от нуждите, индивидуалните особености и конкретните желания на пациента.

Подмяна на гръдни импланти

С времето гравитацията и стареенето променят формата и размера на бюста на всяка жена. Хирургичната интервенция за подмяна на гръдни импланти най-често се прави, за да се промени размерът или вида на имплантите. Коригират се разнородни  усложнения и изменения, появили се с времето, промяна на килограмите или дефекти на самите импланти. Целта е да се възстанови младежкият контур на бюста и да се постигне добър външен вид.

Резултатите са дълготрайни, но не бива да се забравя, че зависят от количеството и състоянието на млечните жлези, както и от качването и свалянето на килограми.

Процедура

Използват се различни техники в зависимост от конкретния случай.

За промяна на размера, когато е уместно, се нанася разрез по първоначалния такъв, като се отстранява и подменя импланта. Ако се поставят по-големи имплантанти, хирургически ще се разшири джоба на имплантите в гърдите. При нужда пък от по-малки импланти, оперативно може да се намали размера му. Едноетапно с това може да се направи лифтинг (повдигане) на гърдите.

При втвърдяване на капсулата на импланта, така наречената капсулна контрактура, хирургът също най-вероятно ще използва предишния разрез, през който да премахне втвърдената капсула и импланта и да постави новия имплант.

При неправилно положение на импланта, когато джобовете на импланта са твърде близо или твърде далеч един от друг, също се прави корекция по стария разрез. Понякога е необходимо нанасянето и на допълнителни разрези. След това с техники за зашиване хирургът реконструира джоба така, че да застане в подходяща позиция.

Има случаи, в които имлантите трябва да бъдат отстранени. Ако те са големи и кожата е много опъната, може да е препоръчително да се направи и лифтинг в допълнение. Тук отново обикновено се използва старият разрез, а капсулата около импланта често се отстранява.

Продължителност на процедурата и анестезия

Типът хирургична намеса определя и времето на операцията. Най-общо може да се каже, че тя трае от 1 до 4, а и повече часа. Анестезията е обща.

Престой в лечебно заведение

Обичайно се налага еднодневен престой в лечебно заведение.

Възможни рискове и странични ефекти

Както при всяка операция съществуват рискове от инфекция, отоци, хематоми, насъбиране на течност (сером). В редки случаи може да има асиметрия, промени в пигментацията, твърде големи белези, загуба на сетивност на зърното, некроза на зърното и ареолата, контурни неравности. При повторни и последващи операции тези рискове са по-големи.

Понякога могат да се появят промени в усещането на зърната и ареолите или целите гърди. Обикновено преминават от няколко седмици до няколко месеца.

Възстановяване

Пациентката може да се върнете на работа след седмица до 10 дена. Важно е да се знае, че трябва да се подхожда нежно и внимателно с гърдите поне един месец след интервенцията. Времето, след което ще можете да се върнете към по-интензивни активности, зависи от вида и обема на операцията.

Намаляване на бюста/ареолите

Пластичната корекция на ареолата и зърното на гърдите включва ремоделиране на тъканите за подобряване на външния вид.

Резултатът е дълготраен, но зависи от стареенето, рязка промяна в теглото, бременност и кърмене.

Процедура

Техниките за естетичните и реконструктивните цели са различни.

Ето някои от най-честите естетични процедури:

  • Повдигане на ареолата и зърното. Прави се при ниско стоящо и/или сочещо надолу положение на зърната, обикновено при увисване (птоза) на млечните жлези. Прилага се и при много отдалечени или приближени зърна. Често е част от хирургичната интервенция за намаляване на гърдите, при която се коригират висящия и прекомерно голям бюст. При пациентки с малки гърди и леко увисване увеличаването с импланти често води и до повдигане на зърното, без да се налага извършването на отделна процедура.
  • Намаляване на зърната при хипертрофия. Това са увеличени, висящи, сочещи надолу зърна, които се появяват или след кърмене, или са нормален вариант на развитие на гърдата. Корекцията е оперативна, като се използват различни техники. Тя може да се извърши самостоятелно с локална упойка или едновременно с други видове естетична хирургия – увеличаване или намаляване на бюста и др.
  • Корекция на обърнати (инвертирани) зърна. Обърнатите зърна се намират под нивото на ареолата и им липсва нормалният куполовиден вид. Те могат да се формират така в ранна детска възраст, през пубертета или по-късно. От степента на деформацията и избраната оперативна техника зависи дали хирургичната корекция ще наложи срязване на млечните канали. Това може да доведе до невъзможност за бъдещото кърмене.
  • Корекция на допълнителна (акцесорна) млечна жлеза или зърна. Допълнителните жлези или зърна се изрязват (отстраняват) хирургично.

Продължителност на процедурата и анстезия

Зависи от конкретния случай. Най-често се използва локална анестезия без или със седация, а в някои случаи и пълна упойка.

Престой в лечебно заведение

Зависи от конкретния случай.

Възможни рискове и странични ефекти

Както при всяка операция са възможни инфекция, хематоми, оток. Могат да се наблюдават временна болка, загуба на сетивност в зоната на бюста, асиметрия. В редки случаи – невъзможност за кърмене. Съществува риск от увреждане на млечните канали, пълна или частична загуба на ареолата и зърното.

Възстановяване

Зависи от конкретния случай. Обикновено възстановяването е сравнително бързо. Най-често пациентката може да да се върне на работа след 1-2 дена.

Има случаи, в които трябва да се носи хирургически сутиен или мек спортен сутиен за няколко седмици. Налага се въздържане от секс през първата седмица и от физически контакт с гърдите за 3-4 седмици. Не бива да се вдига тежко или да се правят интензивни упражненияза първите няколко седмици.