Тяло

Различните зони на човешкото тяло могат да бъдат скулптирани, реконструирани и подобрени със съвременните методи на медицината и пластичната хирургия.

  • Хирургия след масивна загубана тегло
  • Лифтинг на горни и долни крайници
  • Лифтинг (повдигане) на седалище
  • Абдоминопластика
  • Мини-абдоминопластика
  • Лифтинг (повдигане) на венерин хълм
  • Генитална хирургия (корекция на срамни устни)
  • Оперативно премахваме на тумори
  • Оперативна корекция на белези и последствия от травми и предходни интервенции
  • Супермикрохирургия на лимфедема
тяло